Nyomda Budapesten Névjegykártya 1000 db - 7900 Ft.